Some links published in newspaper

http://swasthyakhabar.com/news-details/2870/2017-02-09

http://swasthyakhabar.com/news-details/2870/2017-02-09

[http://swasthyakhabar.com/news-details/3087/2017-02-22] is good,have a look at it!

[http://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fswasthyakhabar.com%2Fnews-details%2F1517%2F2016-11-12%23sthash.HC7AX8jX.ZmPEaz1H.dpbs&h=-AQFzLJJW&s=1] is good,have a look at it!

http://swasthyakhabar.com/news-details/4419/2017-05-16#.WRqtSVnlY3A.facebook

http://lokaantar.com/aalekh/7405

[ShareThis] is good,have a look at it! http://swasthyakhabar.com/news-details/1732/2016-11-28#sthash.WGaBxRlH.dpbs

http://lokaantar.com/aalekh/6106

http://swasthyakhabar.com/news-details/3228/2017-03-02
भयबित डाक्टर  र त्रसित बिरामी  

- Shared via Nepali News Pro for iOS
http://www.swasthyakhabar.com/news-details/6650/2017-10-03

Comments

Popular posts from this blog

भारत यात्राको एक झल्को , सिक्नु छ धेरै ।।

मृगौला रोगको एउटा गोठालो यात्रा

बाटो बिराएका रोगहरु ।