Make your destiny. Or else someone will hire you to make theirs.

Comments

Popular posts from this blog

त्यो एक खिल्ली चुरोट किनेको दिन ।

कल्पनामा बिरामी जाँच्नुपर्दा ।

डेङुमा सेतो रगतको त्रास ! कत्तिको जायज छ त ?