Make your destiny. Or else someone will hire you to make theirs.

Comments

Popular posts from this blog

त्यो एक खिल्ली चुरोट किनेको दिन ।

चम्चाले पस्किएको तरकारी ।